Mūžizglītības iespējas

LU mērķis mūžizglītības jomā ir veicināt mūžizglītības principu iedzīvināšanu sabiedrībā, nodrošinot iepriekš iegūtās izglītības turpināšanu un profesionālās pilnveides atbilstību izglītības attīstības un sabiedrības vajadzībām, piedāvājot daudzveidīgas mūžizglītības aktivitātes Rīgā un attīstot LU filiāles par novadu mūžizglītības centriem.

LU izstrādā un īsteno pedagogu tālākizglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas, organizē kursus skolotājiem, psihologiem, izglītības iestāžu, komercdarbības un vadības jomās strādājošiem un citiem interesentiem.

Mūžizglītības ietvaros kursi notiek LU Rīgā un tās filiālēs – Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā, Ventspilī.

Šobrīd aktuālais piedāvājums

Kontaktinformācija:

Studiju departamenta vecākā eksperte Kristīne Strūberga, tālrunis: 67860657, 27893959, e-pasts: kristine.struberga@lu.lv

Studiju departamenta eksperte Nadīne Valdmane, tālrunis 67860657, e-pasts: nadine.valdmane@lu.lv, kursi@rpiva.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas 10.01.2018.